وزن مخصوص سيمان به روش زير بدست مي آيد. ثبت عمليات و محاسبات: سانتي متر 6/53 = اينچ 1/21 = 2 /251 – 3/272 =عدد اول – عدد دوم = حجم. گرم 65 = جرم ((gr/cm 3 21/1 =6/53 ÷ 65=حجم/جرم = وزن مخصوص سيمان

باتوجه به اینکه ما می دانیم وزن مخصوص سیمان مورد استفاده بین 3200_2800 است می توانیم با استفاده از فرمول ضریب k را محاسبه کنیم .

وزن محاسبه شده برابر 2.73 گرم می باشد. در این آزمایش سطح مخصوص سیمان از زمان عبور حجم ثابتی از هوا تحت فشار معین و درجه حرارت معلوم از میان قشر فشرده شده سیمان در شرایط مشخص محاسبه می گردد.

= B/BC+D = 1.25 gr / Cm 3 وزن مخصوص انبوهی در حالت ssd A/A+B –C = 1.23gr / Cm 3 =وزن مخصوص ظاهری ماسه = G/G –(EF) *1000 = 3031.25 Kg /m 3 وزن مخصوص انبوهی شن در حالت ssd. H وزن سنگدانه های خشک شده در هوا 1006 gr. G جرم شن های اشباع با سطح

آزمايش ۳ روش تعیین درجه نرمی سیمان. هدف:تعیین درجه نرمی سیمان پرتلند دانسته ها : عامل مؤثر بر ميزان هيدراتاسيون سيمان، ريزي دانه‌هاي سيمان مي‌باشد، هر قدر كه ذرات سيمان ريزتر ميزان و سرعت هيدرتاسيون افزايش مي‌يابد و

بالن لوشاتلیه بالن لوشاتليه Le Chatelier Flask مشخصات فنی کارایی تعيين ميزان دانسيته نسبي (وزن مخصوص) استاندارد EN 9321, EN 1967, ASTM C 183,AASHTO T 127 مشخصات فنی بالن شيشه اي از جنس پريکس مي باشد و براي تعيين ميزان دانسيته نسبي (و وص) ذرات

عنوان : محاسبۀ جرم مخصوص سیمان (چگالی) محل انجام آزمایش : آزمایشگاه آموزشکدۀ فنی امام علی(ع) طبس زمستان 86 مقدمه: سیمان یک مادۀ چسبنده است که نقش اصلی آن سمنته کردن موادپر کننده وتشکیل یک ماده حجیم وسفت که ازآن برای کارهای

ربات زالو از در و دیوار بالا می رود . به گزارش فارس به نقل از نیواطلس، محققان ژاپنی برای اولین بار با الهام از زالو موفق به تولید رباتی شده اند که می تواند از دیوار بالا برود و برای انجام حرکات مختلف بر روی یک سطح عمودی هیچ