آب، شامل کودهای افزودنی با توجه به تقاضای اتمسفری گیاه بکار می رود. در سیستم هایی که گراول و ماسه در آن وجود دارد برای جمع آوری نمک های تجمع یافته احتیاج به یک شستشو بوسیله آب است. سیر تکاملی

در فصول گرم (بهار و تابستان) هر بیست روز یک بار به کود تقویتی احتیاج دارد. انعطاف‌پذیری ساقه‌های سینگونیوم به ما اجازه می‌دهد تا هر طور که بخواهیم آن را تربیت کرده و به آن شکل بدهیم.

برای کاشت اسطوخودوس این گیاه دارویی با ارزش به خاکی با ترکیبات ماسه، خاک باغچه، کود و همچنین آبیاری کافی و نوری بسیار کم احتیاج است. های آن است و زمانی که گل های آن باز می شود ظاهری در طول

ابدهی: این گیاه چون رونده است به اب زیادی احتیاج دارد و مثلا من خودم در اوایل به این گل هر سه روزیکبار اب می دادم و دیدم که خاک گیاه شروع به زرد شدن می شد (حالتی بین خرابی و کپک زدگی خاک).

10 – اجزای مهم هر گیاه را نام ببر؟ ریشه – ساقه – برگ. 11 – کدام قسمت گیاه آن را در خاک نگه می دارد و آب و مواد غذایی را به گیاه می رساند ؟ ریشه. 12 – قسمت های اصلی یک دانه را نام ببر ؟

آنها آن را در کوچه ها کاشته اند. تنه نه چندان ضخیم گیاه پوشیده از بقایای گلبرگهای برگ است و آن را خشن می کند. برگهای این گیاه بسیار بزرگ هستند. در شکل ، آنها شبیه به یک فن تقریباً متقارن کامل هستند.

آبیاری: به اب سنگین و سرما بسیار حساس است در زمستان۸۶ هفته استراحت دارد بنابراین به آبیاری کمی نیاز دارد. گلخانه: گیاه آنتوریوم به نور ملایم ، محیط گرم ،خاک مرطوب احتیاج دارد.در ماه های بهار و

نیازهای گیاه یوکا. نور : به نور کافی احتیاج دارد در آفتاب کامل می توان آن را نگهداری کرد ولی در سایه پس از مدتی گیاه بد شکل می شود و فاصله برگ ها زیاد می گردد . درجه حرارت :